Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Kontaktovať nás možete e-mailom alebo telefonicky.

Vlastníkom a prevádzkovaeľom týchto webových stránok je spoločnosť FEROVIA s.r.o.

Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje:

FEROVIA s.r.o.
Sklené 246, 03847 Sklené
Slovensko
E -mail: ferovia@ferovia.sk
Telefónne číslo: +421948902100
IČO: 45685681
DIČ: 2023091301
IČ DPH: SK2023091301

Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63282/L

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39