DDoptics – IFiber

DDoptics IFiber  (made in Germany by DDoptics)

Vyvinutý v DDoptics na základe vlastných praktických skúseností a nedostatkov konvenčných svetelných bodov puškohľadov.

Čo prináša technológia DDoptics IFiber?

Predovšetkým viac komfortu a bezpečnosti bez toho aby sa zmenilo základné ovládanie bodu. Svetelný bod puškohľadu aktivujete jednoducho pomocou otočného ovládača na okuláre puškohľadu. Otočením z polohy OFF a následným plynulým otáčaním ovládača (bezkrokovo – potenciometer) nastavíte požadovanú intenzitu svetelného bodu z optických vlákien. A to je všetko! Ostatné prevezme Váš nový inteligentný IFiber.

Váš pohyb aktivuje váš svetelný bod. (Motion-Control)

Vysokomoderný polohový/pohybový senzor sníma každú polohu a pohyb puškohľadu. Riadiaci člen tieto dáta spracováva tak aby bol svetelný bod zapnutý vždy práve vtedy keď ho potrebujete a zároveň aby zabezpečil maximálnu úsporu energie batérie.

Funkcia snímania náklonu. (Angle-Control)

Ak puškohľad skloníte v uhle presahujúcom 45° od vodorovnej osi smerom hore, dole alebo do strany a senzor počas niekoľkých minút (cca. 5 min.) nezaznamená návrat puškohľadu do vodorovnej polohy (sklonenie o menej ako 45°) automatický systém ovládania bodu IFiber bod vypne do úsporného/transportného režimu.

Transportný režim (Position-Control & Angle-Control)

V transportnom režime (napr. pri nesení zbrane na remeni cez plece alebo v v puzdre položenom na bok (tak aby puskohľad bol sklonený o viac ako 45°) nebude svetelný bod aktivovaný samotným pohybom. Akonáhle však optiku presuniete do normálnej streleckej pozície (sklonenie o menej ako 45° od vodorovnej osi) automatický systém ovládania bodu IFiber automaticky zapne v prednastavenej intenzite (IFiber-Memory-Control).

Ako funguje elektronika IFiber?

Logická odpoveď je moderná mikrotechnológia. Elektronika ovládania svetelného bodu je vybav najmodernejšou mikrotechnológiou. Vysokomoderný polohový/pohybový senzor sníma každú polohu a pohyb puškohľadu. Riadiaci člen tieto dáta spracováva tak aby bol svetelný bod zapnutý vždy práve vtedy keď ho potrebujete a zároveň aby zabezpečil maximálnu úsporu energie batérie. Popri tom má monitorovací systém vlastný odber, ktorý nie je vyšší ako prirodzené samovybíjanie batérie.

IFiber-BLS (Ochrana životnosti batérie)

V prípade, že IFiber aktivuje úsporný/transportný režin a v priebehu viac ako 3 hodín nezaznamená žiadnu aktivitu, ktorá by svetelný bod aktivovala, elektronika sa úplne vypne. Touto funkciou je zabezpečená úplná ochrana batérie. Elektronika IFiber sa v tomto prípade bez pomoci automaticky nezapne. Funkcia slúži na zvýšenie životnosti batérie aj pre prípady, že svetelný bod zabudnete pred uskladnením zbrane vypnúť.

Znovuzapnutie pomocou resetu

Pre reštart svetelného bodu a celej elektroniky IFiber je potrebné ovládač svetelného bodu jednoducho pretočiť do polohy OFF (v polohe OFF zotrvat aspoň 2 sekundy) a následne je možné znovu bod otočením ovládača zapnúť a nastaviť jeho intenzitu.

Svetelný bod

Ovládanie nastavenia intenzity svetelného bodu puškohľadu Fiber Dot (bez IFiber) ako aj IFiber je plynulé (pomocou potenciometra) a je možné ho stlmiť až tak, že bod viac nebudete vidieť.

V puškohľade vidíte len svetelný bod a žiadne iné “svetielka” ci odlesky. Tieto sú v tubuse puškohľadu potlačené.

Všetky LED používané pre svetelný bod sú prevádzkované v charakteristickej krivke špecifikovanej výrobcom. Napätie z 3V batérie je interne znížené na polovicu! To výrazne predlžuje životnosť diódy.

Pre tento účel vyvinuté úplne nové elektronické ovládanie. V spodnej časti ovládania intenzity bodu je rozsah stlmenia nastavený tak jemne, že je možné bod stlmiť až tak, že bude pre ľudské oko neviditeľný. Toto nie je pri LED diódach ľahké dosiahnuť, pretože tieto obvykle úplne zhasnú, keď napätie klesne pod určitú úroveň.
Extrémne jemné tlmenie intenzity svetelného bodu je teraz v noci možné ešte lepšie. Pod nastavením intenzity 4 je svetelný bod puškohľadu len voľným okom neviditeľný, ale aj tak je ho možné postupne stlmiť až po polohu nastavenia 0. Medzi polohami 1-3 je svetelný bod viditeľný len pri použití nočného videnia. Možnosti nastavenia intenzity svetelného bodu tak spĺňajú tie najvyššie nároky na lov v noci.

Veľmi dôležité pri tomto bolo, že intenzita svetelného bodu pre použitie cez deň v polohách 5-12 zostala popri tom zachovaná a bod je viditeľný aj pri silnom slnku. Odlesky a reflexie vo vnútri puškohľadu sú odstránené na 99%. Vďaka svetelným bodom Fiberdot (bez IFiber) a IFiber boli odstránené všetky “detské” chyby a prenechané konkurencii.

Všetky osnovy puškohľadou DDoptics Nachfalke sú vybavené novým ovládaním svetelného bodu.

Jedinečnosť osnovy so svetelným bodom Fiberdot

Ako už názov napovedá, svetelný bod je skutočným svetelným bodom z optického vlákna. Svetlo je pomocou optického vlákna smerované do stredu zámernej osnovy.

Výhody zámernej osnovy so svetelným bodom z optického vlákna

  1. Svetlo sa nachádza výhradne len v optickom vlákne a tým nedochadza k nežiaduci vedľajším účinkom ako odlesky a oslepovanie.
  2. Svetelný bod je extrémne malý (zníženie prekrytia cieľa)
  3. Pri tlmení (znižovaní intenzity) sa svetelný bod nie len stmavuje ale aj zmenšuje, Bei starker Dimmung wird der Leuchtpunkt nicht nur dunkler sondern auch feiner, pretože svetlo sa sústreďuje na stred optického vlákna.
  4. Pri plnom výkone sa svetlo takmer bez strát prenáša zo zdroja do stredu zámernej osnovy. Optické vlákno svetelného bodu je plne osvetlené a tým je svetelný bod použiteľný aj pri dennom svetle a pri protisvetle.