Odložená splátka o 2 mesiace cez Quatro

V rámci kampane od 1.10.2022 spúšťa Quatro nový produkt „Odložená splátka o 2 mesiace“. 
Klient, ktorý nakúpi na splátky, nemusí uhrádzať splátky hneď, ale jeho prvá splátka bude odložená o 2 mesiace.  
S odložením splátky nie sú spojené žiadne ďalšie náklady, tzn. výška splátky je rovnaká ako pri produkte Šikovná splátka pri zvolenom počte splátok, s tým, že lehota splatnosti sa posúva o počet odložených mesiacov.

Parametre produktu „Odložená splátka“:

Výška úveru: 100 € – 10 000 €

Doba splácania: 13 – 60 mesiacov

Akontácia: 0% – 50% z výšky tovaru

Príklad pre Odloženú splátku o 2 mesiace pri okamžitom dodaní: 

  •          Nákup tovaru na splátky 5.10.2022
  •          Podpis zmluvnej dokumentácie a dodanie tovaru (čerpanie úveru) 5.10.2022
  •          Dátum 1. splátky: 20.1.2023

Príklad pre Odloženú splátku o 2 mesiace pri oneskorenom dodaní: 

  •          Nákup tovaru na splátky 5.10.2022
  •          Podpis zmluvnej dokumentácie 5.10.2022
  •          Dodanie tovaru (čerpanie úveru) 4.11.2022
  •          Dátum 1. splátky: 20.2.2023

Splátkový kalendár bude zahŕňať rozpis splátok nulových a nenulových – v prípade produktu „Odložená splátka o 2 mesiace“ budú v poradí ako prvé dve splátky uvedené 2 nulové splátky a následne od 3. splátky budú uvádzané nenulové splátky vo výške a počte splátok uvedených v zmluve o viazanom spotrebiteľskom úvere. 

Klientovi bude zaslaná SMS notifikácia o úhrade splátky v mesiaci, kedy budeme evidovať u klienta prvú nenulovú splátku, tzn. kedy má klient reálne začať splácať splátky.